Thông tin truyện

Ta Có Thể Vô Hạn Trang Bị

Ta Có Thể Vô Hạn Trang Bị

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá Ta Có Thể Vô Hạn Trang Bị : 10 /10 từ 1 lượt

Ngươi trang bị bố giáp + 1. Lực phòng ngự + 1. Giữ ấm + 1. Ngươi trang bị bố giáp + 2. Dung hợp thành cấp 2 bố giáp, lực phòng ngự + 2. Giữ ấm + 2. Ngươi trang bị bố giáp 10000. . Dung hợp thành kim giáp, lực phòng ngự + 10000. .

Ngươi trang bị vũ khí thiết kiếm bình thường + 1. Ngươi lực công kích + 1. . Ngươi trang bị 10000 đem thiết kiếm bình thường, lực công kích + 10000. . .

. . .

Theo đạo lý mà nói, lấy được một cái như vậy kim thủ chỉ hẳn điếu tạc thiên, treo lên đánh toàn thế giới, bất quá làm một người mù. . . Tựa hồ ngay cả cuộc sống tự lo liệu đều được vấn đề.

ĐỌC TRUYỆN
Danh sách chương

Danh sách chương

Bình luận truyện